kr hittills insamlat belopp

Villkor

Göteborgsvarvets allmänna villkor för användarkonto för "Uppvarvningen"

1. Allmänt

Med benämningarna ”Vi”, ”vi”, ”våra” och ”oss” nedan menas Göteborgs Friidrottsförbund, org. nr 857202-2799, Box 12174, 402 42 Göteborg, som bland annat arrangerar halvmarathonloppet Göteborgsvarvet. Vi tillhandahåller, ”Uppvarvningen”, en plattform som uppmuntrar till insamling till förmån för välgörenhet som baseras på din satsning till Göteborgsvarvet. Du kan starta din engen insamling, skapa delmål samt dela dina utmaningar med andra.

”Uppvarvningen” finns på webbplatsen uppvarvningen.se samt på www.goteborgsvarvet.se, där du har möjlighet att skapa ett användarkonto (”Konto”) för att delta i ”Uppvarvningen”. Dessa allmänna villkor för skapande och användning av Konto (”Allmänna Villkor”) gäller mellan oss och dig som väljer att skapa ett Konto. Genom att du skapar ett Konto godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.

2. Skapande AV konto

För att kunna skapa ett Konto måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom att du skapar ett Konto, intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga.

När du skapar ett Konto kan du välja att logga in (legitimera dig) via Facebook, Google eller Diglias. Det är inte tillåtet att logga in på någon annans Konto. Du ansvarar för att obehöriga inte kan få tillgång till ditt personliga användarnamn och lösenord till ditt Konto. Vi ansvarar inte för om någon obehörig använder ditt personliga användarnamn och lösenord och ansvarar inte heller för den eventuella skada som kan uppstå på grund av detta.

3. insamling, lämna bidrag

När du har skapat ett Konto kommer du ha möjlighet att via ditt Konto skapa en egen insamling. Vid skapandet av din insamling skall du välja ett namn för insamlingen, en bild och en förklaring till din insamling.

Genom att skapa delmål i form av små utmaningar längs vägen mot Göteborgsvarvet kan andra sponsra dig till förmån för Ung Cancer.

Du har också möjlighet att bidra till andras insamlingar. Om du vill bidra till annan insamling kan du frivilligt uppge namn, epostadress och hälsning eller så bidrar du till annan insamling anonymt. Du behöver även uppge mobilnummer, denna information inhämtas endast för att du skall kunna genomföra betalning via swish.

Vi samarbetar med Ung Cancer i insamlingen av pengar och samtliga bidrag sätts oavkortat in på Ung Cancers insamlingskonto i form av swish.

Genom att skapa ett konto förbinder du dig inte till att skänka pengar. Skänkta pengarna kan ej returneras.

4. Immateriella rättigheter

All upphovsrätt och alla varumärken samt andra immateriella rättigheter hänförliga till www.goteborgsvarvet.se och uppvarvningen.se  innehas av oss. Du förvärvar inte någon rätt till dessa rättigheter genom att skapa ett Konto.

5. Behandling av personuppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du skapar ett Konto. Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera ditt Konto och för att vi ska kunna skicka relevant information till dig avseende Uppvarvningen, under den perioden projektet Uppvarvningen pågår, samt i anslutning till kampanjen.

De personuppgifter som vi kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom skapande av Konto, så som för- och efternamn samt e-postadress. Vi hanterar dina personuppgifter så länge du har ett Konto.

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits i dessa Allmänna Villkor. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till oss på ovan angivna adress. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

6. Regler för konto

Du äger ensamt ansvar för ditt beteende och för den data och de bilder eller annat innehåll eller material som du skickar, publicerar eller visar via kontot.Det är inte tillåtet att på ditt konto publicera innehåll som gör intrång i andras rättigheter, till exempel bildrättigheter, och du intygar att du är innehavare av samtliga rättigheter till de bilder du publicerar. Det är inte heller tillåtet att publicera stötande, diskriminerande eller pornografiska foton eller annat olagligt innehåll via ditt konto.Vi har ensidig rätt att avsluta ditt konto om du bryter mot reglerna enligt dessa villkor.

7. Ändring av villkoren

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade Allmänna Villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på www.goteborgsvarvet.se.

8. Avsluta konto

Vill du avsluta ditt Konto kontaktar du oss på info@goteborgsvarvet.se, så hjälper vi dig.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och oavsett orsak avsluta tjänsten, utan föregående meddelande och utan ansvar mot dig. När kontot avslutas upphör alla andra rättigheter enligt detta avtal att gälla.

 

Dessa villkor träder i kraft 18 januari 2018.