kr hittills insamlat belopp

0 kr

Mitt insamlade belopp

0

personer har sponsrat

Det här är Ung Cancer, årets förmånstagare i Uppvarvningen

Dela min insamling

Ju fler vi är som peppar, sponsrar och bidrar, desto mer skillnad kan vi göra för de unga vuxna som lever med eller nära cancern. Tillsammans gör vi skillnad!